Суббота, 22.06.2024, 10:41
Приветствую Вас Гость | RSSГлавная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Видеоновости [115]
Новости одной строкой [19]
Только вперед!! [8]
НАШИ САЙТЫ
САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ОАДК
Новости сайта
Наш опрос
Как Вы узнали о колледже?
Всего ответов: 2011
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с ДНЕМ СТУДЕНТОВ !! Желаем счастья, здоровья и удачи!!


Наш баннер
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте:
Администрация
katana
0-800-507-309
ПЕРЕХОД НА САЙТ Урядова «гаряча лінія» - 1545
Главная » Файлы » Ежедневник ОАДК ОНПУ » Новости одной строкой

ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення і виплати стипендій ОАДК ОНПУ 2016
20.12.2016, 17:44

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

 

                                                                             

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

       Голова студ. профкому                                          Директор коледжу

       ___________ В.І.Дойкова                                        ________С. В. Мироненко

     «_____»__________ 2016 р.                                     «_____»__________ 2016 р.

   

     ПОГОДЖЕНО  

     Голова   студ.ради  

     ____________ С.Г.Мурадова 

     «_____»__________ 2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам

Одеського автомобільно-дорожнього колледжу

Одеського національного політехнічного університету

Прийнято на засіданні педагогічної ради

Одеського автомобільно-дорожнього коледжу

Одеського національного політехнічного університету

                                                                     Протокол №____ від «___» ______ 20___ р.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА ОРДИНАРНИХ (ЗВИЧАЙНИХ) АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
 3. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ
 4. ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ

6. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ (ПРЕМІЮВАННЯ) СТУДЕНТІВ)

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

 1. Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету (далі — Положення) розроблено на підставі чинного законодавства України, в тому числі: ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки», постанови КМУ від 12.07.2004 р. №882 «Порядок призначення і виплати стипендій» (зі змінами), постанови КМУ від 05.08.2008 р. №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами), постанови ВРУ від 13.05.2010 р. №2188-VI «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів», Податкового Кодексу України та регулює порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (премій) студентам ОАДК ОНПУ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіального забезпечення» та Порядком призначення і виплати стипендій (далі Порядок).
 2. Стипендія — грошове забезпечення, яке призначається встигаючим студентам денного відділення коледжу. Стипендія забезпечує умову реалізації гарантій держави і соціального захисту щодо отримання громадянами вищої освіти та матеріально стимулює якість навчання. Встигаючими студентами вважаються такі, що мають успішність згідно Рейтингу, затвердженого педагогічною радою коледжу, за погодженням із студентським профкомом та студентською Радою коледжу (надалі Рейтинг) та не мають академічних заборгованостей на кінець терміну семестрового контролю.

З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад 10% коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання студентам матеріальної допомоги та заохочення. Матеріальна допомога надається студентам не частіше одного разу на календарний рік, преміювання (заохочення) два рази на навчальний рік (при наявності коштів).

 1. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання колледжу, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
 2. Особам, зазначеним у п.1.3 цього Положення, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії.
 3. Академічними стипендіями є:
  1. стипендія Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендіїї, які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок яких визначається окремими нормативно-правовими актами та Рейтингом ;
  2. стипендії у підвищеному розмірі: виплачуютья студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними Переліком спеціальностей (спеціалізацій), технічні науки для яких встановлюється  підвищений розмір академічних стипендій (додаток 2);
  3. ординарні (звичайні) стипендії колледжу.

 

 1.        Розмір   академічних   стипендій   для   осіб,  зазначених  у підпунктах  1-6  пункту  1  Порядку, визначається виходячи з установленого  Кабінетом  Міністрів  розміру  мінімальної ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов, спеціальності (напряму  підготовки), успішності стипендіата.          

     У разі коли стипендіат має право на  призначення  кількох академічних  стипендій,  виплачується  одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачене  законодавством. 

     До рейтингу включаються за результатами попереднього рейтингу особи, які отримували академічну стипендію, але з поважних причин (хвороба тощо) не змогли вчасно скласти екзаменаційну сесію. В разі призначення таким особам стипендій вони зобов’язані ліквідувати академічну заборгованість упродовж двох місяців з дня припинення  дії причин, які привели до заборгованості. В разі невиконання цих вимог вони втрачають право на отримання стипендії.

 

 1. Соціальні стипендії  призначаються: у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України, у обов’язковому порядку призначається,  які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу на умовах, визначених Порядком.

 

 1. Порядок призначення і виплати стипендій:
  1. стипендії призначаються зазначеним у п.1.3.1. цього Положення особам:

а) академічні — за результатами навчання в межах ліміту стипендіатів, визначених відповідно до абзацу 14 пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, згідно Рейтингу успішності Міністерства освіти і науки України;

б) соціальні — на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу на умовах, визначених Порядком призначення і виплати стипендій.

 1. стипендії виплачуються раз на місяць. На канікулах та під час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться з дозволу ОАДК ОНПУ, стипендіат зберігає право на отримання стипендій;
 2. академічна стипендія призначається з першого числа, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з графікомнавчального процессу на поточний навчальний рік, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю;
 3. у разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць;
 4. у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі;
 5. студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18-23 років залишились без батьків;
 6. студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням і які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
 7. студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно Порядку призначення і виплати стипендій за результатми останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю;
 8. студентам, які згідно із ЗУ «Про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі — 150 гривень.

 

 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

 1. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія коледжу.
 2. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, положенням про коледж, Порядком призначення і виплати стипендій та Рейтингом.
 3. До складу стипендіальної комісії входять:
  1. директор коледжу ;
  2. заступник директора з НР;
  3. завідувачі відділеннями;
  4. класний керівник;
  5. представник органів студентського самоврядування по відділенню;
  6. представник профкому студентів.
 4. Персональний склад стипендіальної комісії затверджується наказом директора коледжу.
 5. Стипендіальна комісія:
  1. вирішує питання та затверджує подання (реєстр осіб) з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендій;
  2. розглядає та визначає кандидатури претендентів на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  готує пропозиції на кандидатів та відповідні документи, затверджує рішення педагогічної ради
 6. Встановлення рейтингу по відділенню та спеціальності (напряму) проводиться згідно з графіком навчального-виробничого процесу на поточний період.
 7. За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує наказом реєстр осіб, яким призначаються стипендії, якщо рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій ОАДК ОНПУ.
 8. Засідання стипендіальної комісії по розподілу коштів проводяться протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації щодо суми вищезазначених коштів.
 9. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА ОРДИНАРНИХ (ЗВИЧАЙНИХ) АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ
 10. Академічні стипендії студентам призначаються за результатами семестрового контролю та виявленою при цьому успішністю.
 11. Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у п. 1.3.1., визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.
 12. Коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій виплачується одна — найбільшого розміру.
 13. ОАДК ОНПУ в межах коштів, передбачених для виплати стипендії, призначає академічні стипендії студентам на підставі Рейтингу успішності (далі—Рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмету (дисципліни), і до якого включаються всі студенти, які навчаються у  ОАДК ОНПУ за денною формою навчання за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).
 14. Порядок формування Рейтингу у ОАДК ОНПУ визначається правилами призначення стипендій, затвердженими вченою (педагогічною) радою за погодженням із органом студентського самоврядування, відповідно до законодавства України.
 15. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
 16. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю, вчена (педагогічна) рада ОАДК ОНПУ з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей (напрямів підготовки):
  1. ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія за результатами семестрового контролю, цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей  (напрямів підготовки);
  2. ліміт осіб, яким буде призначатись академічні стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні — у розмірі до 2% від встановленого ліміту стипендіатів.
 17. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
  1. студентам, які в межах ліміту стипендіатів, займають вищі позиції;
  2. студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
 18. Якщо за результатами навчання успішність студентів ОАДК ОНПУ становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір академічної стипендії таким особам збільшується на 45,5%.
 19. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або науковій діяльності студентам за поданням  стипендіальної комісії ОАДК ОНПУ можуть призначатися іменні або персональні стипендії, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій в ОАДК ОНПУ, що затверджується директором коледжу.
 20. Розмір іменної або персональної стипендії ОАДК ОНПУ підвищується порівняно з призначеною на 100 гривень.
 21. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ
 22. Соціальна стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України, у обов’язковому порядку призначається студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу на умовах, визначених законодавством України, та належать до однієї з перелічених категорій:
  1. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, які в період навчання у віці від 18-23 років залишились без батьків;
  2. особи, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії;
  3. з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
  4. діти-інваліди та інваліди I-III групи;
  5. особи, які мають сім’ї з дітьми, і в яких обоє з подружжя або (у випадку неповної сім’ї) одинока мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;
  6. особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників  бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», гарантується призначення соціальної стипендії.
 23. Особи, які зазначені в п. 4.1. цього положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
 24. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення, відповідна соціальна стипендія призначається з дати звернення стипендіата.
 25. У разі, якщо за результатами навчання успішність осіб, зазначених у п.4.1., а саме:
  1. студентів навчальних закладів I-II рівня акредитації становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю;
  2. розмір соціальної стипендії, призначеної таким особам збільшується на 45,5%.
 26. ПРИПИНЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ

Студентам ОАДК ОНПУ, за поданням стипендіальної комісії та відповідно до наказу директора навчального закладу виплата стипендії може припинятись у випадках:

    5.1. академічної:

5.1.1 – у разі порушення стипендіатом вимог положення  навчального закладу або правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, за обставин, визначених його положенням;

5.1.2. – у разі пропусків занять в розмірі 20 годин на місяць без поважних причин (за поданням зав.відділенням);

      5.2. академічної або соціальної – у разі  відрахування стипендіата, або надання йому у встановленому порядку перерви у навчанні (академічної відпустки), або у випадку, якщо стипендіат у  рамках програми академічної мобільності  на певний період втрачає право на отримання стипендії.

       Вичерпний перелік обставин, за якими стипендіальна комісія може прийняти рішення щодо позбавлення стипендіата стипендії або призупинення її виплати на певний  строк,  визначається  правилами призначення стипендії.

 1. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ (ПРЕМІЮВАННЯ) СТУДЕНТІВ
 2. У разі економії коштів стипендіального фонду, їх невитрачений залишок використовується для надання матеріальної допомоги, заохочення (преміювання) студентів.
 3. Розподіл коштів, що виділяються для студентів, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
 4. Відповідні особи (завідувачі відділень, заступники директора, голова студентської Ради), в межах виділених коштів, складають подання (службові записки) на заохочення (преміювання) студентів.

Заступник директора коледжу з НР _______________________

Заступник директора з ВР ___________________________

Голова профкому __________________________________

Голова студентського самоврядування __________________

В.о. головного бухгалтера __________________________________

Что то не то с нумерацией при вставке на сайт, сорри панове)

Категория: Новости одной строкой | Добавил: Katana | Теги: ПОЛОЖЕННЯ про порядок призначення і
Просмотров: 3572 | Загрузок: 0
Форма входа
Календарь
Праздники сегодня
СКАЙП КОНФЕРЕНЦИЯ
Секретарь Приёмной комиссии в Контакте
Связь с Админом
В КОНТАКТЕ Туда зайти сейчас нельзя. Пишите в: ЦЕ УКРАЇНА Соціальна мережа Моя почта odessa141@ukr.net
Сайт существует

ПОГОДА
ВНИМАНИЕ!!
ГАЗЕТА ОАДК СТО ВЫПУСКИ. НАЖАТЬ ТУТ!!!
САЙТ МІНОСВІТИ
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ПОДСКАЗКИ
Телефонный справочник Украины Одессы и стран СНГ
Радио

Друзья сайта
 • Создать сайт
 • Все для веб-мастера
 • Иволга
 • ">УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ОНЛАЙН!!!
 • > ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЖД ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
  Архив записей
  ОАДК © 2024