Воскресенье, 16.06.2024, 05:48
Приветствую Вас Гость | RSSГлавная | Регистрация | Вход
Меню сайта
НАШИ САЙТЫ
САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ОАДК
Новости сайта
Наш опрос
Как Вы узнали о колледже?
Всего ответов: 2011
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с ДНЕМ СТУДЕНТОВ !! Желаем счастья, здоровья и удачи!!


Наш баннер
Мы будем вам признательны, если вы разместите нашу кнопку у себя на сайте:
Администрация
katana
0-800-507-309
ПЕРЕХОД НА САЙТ Урядова «гаряча лінія» - 1545

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення і виплати стипендії, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам Одеського автомобільно-дорожнього коледжу

Одеського національного політехнічного університету

ЗМІСТ

1 Загальні питання

2 Призначення та виплата академічних стипендій

3 Призначення та виплата соціальних стипендій

4 Додаток 1. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі

5 Додаток 2. Примірний порядок формування рейтингу семестрової успішності студентів, що навчаються за державним замовленням

6 Додаток 3. Порядок формування рейтингу успішності студентів Коледжу для призначення академічних стипендій

7 Додаток 3. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам Коледжу

8 Додаток 4. Додаток до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам Коледжу

9 Додаток 5. Порядок переведення оцінок за 12-ти бальною шкалою оцінювання в 100 бальну шкалу оцінювання для студентів другого курсу

 

Положення про порядок призначення і виплати стипендії, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету розроблене відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України:

 - «Про затвредження Порядку використання коштів, пердбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій» від 28 грудня 2016 року № 1043;

 - «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28 грудня 2016 року № 1045;

- «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28 грудня 2016 року № 1047;

 - «Порядок призначення і виплати стипендій» від 28 грудня 2016 року № 1050;

 - «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента Укарїни студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» від 28 жовтня 1994 року № 744;

- «Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» від 9 серпня 2001 року № 980;

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Порядок призначення іменнних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» від 15 жовтня 2010 року № 958.

 

І. Загальні питання

1.1. Дія Положення про порядок призначення і виплати стипендії, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам (далі Положення) поширюється на осіб, які навчаються у Одеському автомобольно-дорожньому коледжі Одеського національного політехічного університету (далі- Коледж) за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентів денної форми навчання Коледжу.

1.2. Студентам, які навчалися в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання в межах Коледжу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цим Положенням, а саме:

 - академічної - з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора Коледжу;

 - соціальної - за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

1.3. Особам, визначеним пунктом 1.1 розділу І цього Положення, призначаються такі стипендії:

1) академічні;

2) соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.4. Положення затверджується педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності наказом директора Коледжу утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять: директор Коледжу, заступник директор з навчальної роботи, завідуючі відділеннями, класні керівники, представники органів студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим Положенням та Положенням про Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету.

За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цьому Положенню.

 

1.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у підпункту 1 пункту 1.1 розділу І цього Положення, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Положенні.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Студентам, які відповідно до наказу директора Коледжу поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії особам, зазначеним у пункті 3.1 розділу ІІІ така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

 

1.6. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але Коледж не має змоги його забезпечити, особі, зазначеній у підпункті 1 пункту 3.1 розділу ІІІ виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчуванням.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

 

1.7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності Коледж має право надавати заохочення студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, за поданням завідуючих відділеннь, голів циклових комісій та голови студентського самоврядування.

 

1.8. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора Коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисах Коледжу, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті 1.8 розділу І особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

1.9. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень.

 

ІІ. Призначення та виплата академічних стипендій

 

2.1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам Коледжу за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

 -  студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні;

 - студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку (Додаток 1).

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1.1 розділу І цього Положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 

2.2. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності (далі- рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів Коледжу, які навчаються на одному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією (Додаток 2).

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Наказом директора Коледжу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів затверджується МОН.

Порядок формування рейтингу успішності для призначення академічних стипендій у Коледжі визначається цим Положенням та затверджується педгогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються (Додаток 3).

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

 - затвердження і оприлюднення змін у Порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого Порядку не вносяться;

 - рейтинг, відповідно до якого студентам Коледжу, призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам Коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у Коледжі;

 - навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями, що передбачено навчальними планами;

 - визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

До рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у Коледжі межа незадовільного навчання (бал успішності з кожного предмету (дисципліни) нижчий ніж 4 бали за 12 –ти

бальною шкалою або нижче ніж 60 балів за 100 бальною шкалою оцінювання). Рішенням директора Коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення будь-якого навчального предмета (дисципліни) з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

 

2.3. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

 - студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу пятнадцятого пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

 - студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення.

 

2.4. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 2.3 розділу ІІ цього Положення, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні (бал успішності з кожного предмету (дисципліни) не нижчий ніж 10- 12 балів за 12 –ти бальною шкалою або не нижче ніж 90 - 100 балів за 100 бальною шкалою оцінювання).

 

ІІІ. Призначення та виплата соціальних стипендій

 

3.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам і Коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до Порядку формування рейтингу та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

 

3.2. Особи, зазначені у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам Коледжу (Додаток 4).

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 3.1 розділу ІІІ цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

 

3.3. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Положення, а саме: студентів Коледжу становить

10 - 12 балів за дванадцятибальною або 90-100 балів за 100 бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, студенти займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з пунктом 3.1 розділу ІІІ цього Положення, за рахунок коштів, передбачених Коледжу для виплати академічних стипендій, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Міністерством соціальної політики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

 

3.4. Особам, зазначеним у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Положенням, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ цього Положення:

1) збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

 

Примітка:

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у Коледжі межа незадовільного навчання (бал успішності з кожного предмету (дисципліни) не нижчий ніж 4 бали за 12 –ти бальною шкалою або не нижче ніж 60 балів за 100 бальною шкалою оцінювання);

** Абзац 14 пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/2017 навчального року.

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Положення, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

Заступник директора

з навчальної роботи                                                 Л.С. Новак

УЗГОДЖЕНО:

Юрист коледжу                                                         Е.В. Полумисна

Заступник головного бухгалтера                             М.А. Шатохіна

 
Додаток 1 ПЕРЕЛІК спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі
  Код спеціальності 131 Прикладна механіка, Найменування спеціальності (спеціалізації) спеціалізації: 5.05050301 Інструментальне виробництво;
5.05050201 Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування
133 Галузеве машинобудування, спеціалізації: 5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівель них і дорожніх машин і обладнання; 5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха- ніка, спеціалізації: 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустатку- вання автомобілів і тракторів; 5.05070107 Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем
144 Теплоенергетика, спеціалізація: 5.05060103 Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання
 

Додаток 2

ПРИНЦИП

формування рейтингу семестрової успішності студентів,

що навчаються за державним замовленням

 

Терміни вживаються в такому розумінні:

Рейтинг – список студентів, що складений за середнім балом (обчислюється для кожного студента одного курсу однієї спеціальності (напрямом) за результатами академічної успішності, виявленої при семестровому контролі), який може складати не менше 90% від загального показника та з урахуванням балу соціальної активності студента, який може складати не більше 10% від загального показника.

Рейтингова позиція – порядковий номер студента у рейтингу. Студенти з однаковими середніми балами можуть мати як однакові, так і різні рейтингові позиції, що регулюється цим Порядком.

Середній бал – значення, що обчислюється як сума оцінок семестрового контролю, розділена на кількість таких оцінок.

1. Рейтинг успішності студентів (надалі Рейтинг) складається в межах курсу і спеціальності (напряму). До Рейтингу вносяться всі студенти, що навчаються за державним замовленням. Студенти, що мають академічну заборгованість до Рейтингу не входять.

2. Середній бал студента обчислюється за 12-бальною шкалою оцінювання або за 100-бальною шкалою оцінювання.

3. У Рейтингу студенти розташовуються у порядку зменшення середнього балу. Студенти, що мають однаковий середній бал, розміщуються в алфавітному порядку і вважаються такими, що займають однакову рейтингову позицію.

4. Рейтинг складається завідуючим віділенням в останній день заліково-екзаменаційної сесії. Відповідальність за достовірність даних у Рейтингу щодо успішності студента несе завідувач відділення.

Данні щодо соціальної активновсті студента надає Голова студенстського самоврядування та Голова студентського профкому.

5. Рейтинг розглядається і затверджується стипендіальною комісією Коледжу.

6. Академічну стипендію мають право отримувати студенти із середнім балом не нижче 7,0 для студентів І курсу та не нижче 74,0 – для студентів інших курсів Коледжу. Для студентів ІІ курсу навчання порядок переведення оцінок за 12-ти бальною шкалою оцінювання в 100 бальну шкалу оцінювання наданий у Додатку 6.

Додаток 3

ПОРЯДОК

формування рейтингу успішності студентів Коледжу

для призначення академічних стипендій

 

І. Загальні положення

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Одеського автомобільно-дорожнього колежу Одеського національного політехнічного університету для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

2. Порядок призначення академічних стипендій в коледжі затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються (за наявності), а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. У 2016/17 навчальному році Правила призначення академічних стипендій у вищому навчальному закладі затверджуються до 15 лютого 2017 року.

 

ІІ. Стипендіальний фонд

1. Коледж щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України; 

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

затвердженого керівником навчального закладу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення керівника навчального закладу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Місячний обсяг стипендіального фонду коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому ліміту стипендіатів;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і  щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів коледжу розраховується щомісячно з урахуванням:

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

перед особами, яка протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;

щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів  за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам (курсантам) було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки));

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Ліміти стипендіатів встановлюються вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Повне Положення скачуємо тут: ПОЛОЖЕННЯ СТІПЕНДІЯ 17
Форма входа
Календарь
«  Июнь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Праздники сегодня
СКАЙП КОНФЕРЕНЦИЯ
Секретарь Приёмной комиссии в Контакте
Связь с Админом
В КОНТАКТЕ Туда зайти сейчас нельзя. Пишите в: ЦЕ УКРАЇНА Соціальна мережа Моя почта odessa141@ukr.net
Сайт существует

ПОГОДА
ВНИМАНИЕ!!
ГАЗЕТА ОАДК СТО ВЫПУСКИ. НАЖАТЬ ТУТ!!!
САЙТ МІНОСВІТИ
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ПОДСКАЗКИ
Телефонный справочник Украины Одессы и стран СНГ
Радио

Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Иволга
  • ">УКРАЇНСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ОНЛАЙН!!!
  • > ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЖД ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
    Архив записей
    ОАДК © 2024